Bohagsflytt

Jakobsbergs Express AB utför bohagsflyttningar åt privatpersoner och åt företag som omplacerar sin personal mellan olika orter i Sverige och i Europa. Vi utför även flyttning av kontor.

Vår personal arbetar systematiskt och effektivt. Möbler och kartonger märks, lastas och lossas i en given ordning vilket gör att de hamnar på rätt plats i den nya bostaden. Bohaget transporteras väl skyddat och emballerat i moderna miljöanpassade fordon med luftkuddefjädring för en skonsam transport.

Vi är medvetna om att en flytt kan vara en omvälvande händelse och vi ser ansvaret i att vi får förtroendet att omhänderta såväl värdefulla möbler som tillhörigheter med stora affektionsvärden. Den personal vi använder är vana att hantera känsligt flyttgods. Omtanke och förståelse för kundens önskemål gör att flytten går smidigt.

För våra flyttningar gäller allmänna bestämmelser för bohagsflyttningar ”Bohag 2010”. Vi är väl försäkrade med ansvars- och flyttgodsförsäkring hos If-försäkringar.

Skulle den nya bostaden inte vara klar för inflyttning kan vi ombesörja magasinering av hela eller delar av ditt bohag fram tills dess du får tillträde till bostaden.