BOHAGSFLYTT

Jakobsbergs Express AB utför bohagsflyttningar åt privatpersoner och åt företag som omplacerar sin personal mellan olika orter i Sverige och i Europa. Vi utför även flyttning av kontor.

Vår personal arbetar systematiskt och effektivt. Möbler och kartonger lastas och lossas i en given ordning vilket gör att de hamnar på rätt plats i den nya bostaden. Bohaget transporteras väl skyddat i moderna miljöanpassade fordon för en skonsam transport. 

Vi är medvetna om att en flytt kan vara en omvälvande händelse. Vår personal har goda kunskaper och bred erfarenhet i att hantera olika sorters flyttgods och tar hand om ditt gods med bästa omsorg. Skulle den nya bostaden inte vara klar för inflyttning kan vi ombesörja magasinering av hela eller delar av ditt bohag fram tills dess du får tillträde till den nya bostaden. För våra flyttningar inom Norden gäller allmänna bestämmelser för bohagsflyttningar ”Bohag 2010”. Vi är väl försäkrade med ansvars- och flyttgodsförsäkring hos If-försäkringar.

flytt3
flytt3FÖLJ OSS PÅ


fb

inst